Granhämtning 14 december 2003


På väg mot granarna