Eriks bilder

1
2

Osbäcks minnessten, 1973
3
4

Osbäcks minnessten, 1973
5
6

Osbäcks minnessten, 1973
7

Osbäcks minnessten, 1973
8
9
10

Osbäcks minnessten, 1973
11
12

Osbäcks minnessten, 1973
13

Osbäcks minnessten, 1973
14

Auktion på Eket Hålanda sin 1975
15

Auktion på Eket Hålanda sin 1975
16

Auktion på Eket Hålanda sin 1975
17

Hälltorps kvarn 1974
18

Snuggebo kvarn 1977
19

Dalens affär
20

Dalen 1977
21

Dalens såg
22

Dalens damm, Karl Stam, 1977
23

Råhagen från sjön, 1974
24

Hembygdsdag i Hålanda, 1978 Spånkyvel
25

Hembygdsdag i Hålanda, 1978
26

Stockskrädning, 1978
27

Stockskrädning, 1978
28

Stockskrädning, 1978
29

Stockskrädning, 1978